Next Meeting Cyfarfod Nesaf

Bydd y cyfarfod nesaf y cyngor ar Nos Lun, 17fed mis Chwefror 2020 am 7o'gloch yn yr ystafell cefn yn Westy Sycamore Tree. Bydd yr AGENDA y cyfarfod ar gael yn adran Llyfrgell y wefan.

The next meeting will be on Monday 17th February 2020 at 7pm in the rear room Sycamore Tree Inn  The AGENDA for the meeting will be available in the Library section of the website.

Oni nodir fel arall uchod cynhelir cyfarfodydd ar y 3ydd dydd Llun o bob mis am 7pm yn The Sycamore Tree Inn (Ystafell gefn). Nid oes cyfarfod ym mis Awst.

Unless otherwise stated above meetings are held on the 3rd Monday of each month at 7pm in The Sycamore Tree Inn (Back room). There is no meeting in August.

 

 

 


 

 

     

 

 

    

 

 

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement