Next Meeting Cyfarfod Nesaf

Y cyfarfod nesaf fydd cyfarfod arferol mis Ionawr ddydd Llun 21 Ionawr 2019 am 7pm yn The Sycamore Tree Inn (ystafell gefn). Bydd AGENDA y cyfarfod ar gael yn adran Llyfrgell y wefan.

The next meeting will be the January ordinary meeting on Monday 21st January 2019 at 7pm in the The Sycamore Tree Inn (back room).  The AGENDA for the meeting will be available in the Library section of the website. Unfortunately, due to the sudden illness of the Clerk the Minutes from the last meeting are not immediately available.

Oni nodir fel arall uchod cynhelir cyfarfodydd ar y 3ydd dydd Llun o bob mis am 7pm yn The Sycamore Tree Inn (Ystafell gefn). Nid oes cyfarfod ym mis Awst.

Unless otherwise stated above meetings are held on the 3rd Monday of each month at 7pm in The Sycamore Tree Inn (Back room). There is no meeting in August.

2018/19  Rhestr cyfarfodydd Meetings list.

 

 


 

 

     

 

 

    

 

 

site map | cookie policy | privacy policy