Login
Get your free website from Spanglefish

Next Meeting Cyfarfod Nesaf

Y cyfarfod nesaf fydd cyfarfod arferol mis Mawrth ddydd Llun 25 Mawrth 2019 am 7o'gloch yn Neuadd y Pentre. Bydd yr AGENDA y cyfarfod ar gael yn adran Llyfrgell y wefan.

The next meeting will be the March ordinary meeting on Monday 25th March 2019 at 7pm in the Village Hall.  The AGENDA for the meeting will be available in the Library section of the website.

Oni nodir fel arall uchod cynhelir cyfarfodydd ar y 3ydd dydd Llun o bob mis am 7pm yn The Sycamore Tree Inn (Ystafell gefn). Nid oes cyfarfod ym mis Awst.

Unless otherwise stated above meetings are held on the 3rd Monday of each month at 7pm in The Sycamore Tree Inn (Back room). There is no meeting in August.

2018/19  Rhestr cyfarfodydd Meetings list.

 

 


 

 

     

 

 

    

 

 
Click for Map
site map | cookie policy | privacy policy