Next Meeting Cyfarfod Nesaf

Y cyfarfod nesaf fydd ar Nos Lun, 18fed mis Tachwedd 2019 am 7o'gloch yn yr Yatafell Cefn yn y Sycamore Tree. Bydd yr AGENDA y cyfarfod ar gael yn adran Llyfrgell y wefan.

The next meeting will be on Monday 18th November 2019 at 7pm in the Rear Room of the Sycamore Tree.  The AGENDA for the meeting will be available in the Library section of the website.

Oni nodir fel arall uchod cynhelir cyfarfodydd ar y 3ydd dydd Llun o bob mis am 7pm yn The Sycamore Tree Inn (Ystafell gefn). Nid oes cyfarfod ym mis Awst.

Unless otherwise stated above meetings are held on the 3rd Monday of each month at 7pm in The Sycamore Tree Inn (Back room). There is no meeting in August.

2018/19  Rhestr cyfarfodydd Meetings list.

 

 


 

 

     

 

 

    

 

 

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement