Colwinston Community Council - Latest News

10 June 2019Hysbysiad Cyhoeddus : Public Notice

HYSBYSIAD CYHOEDDUS CYNGOR CYMUNED TREGOLWYN

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN bod Sedd Wag ar gael ar y Cyngor a enwir uchod ac os nas gofynnir am etholiad fel y nodir isod bydd y Cyngor Cymuned yn llenwi’r swydd wag ar sail cyfetholiad.

Cynhelir etholiad os bydd DEG o etholwyr llywodraeth leol ar gyfer Ward Etholiadol TREGOLWYN yn rhoi rhybudd ysgrifenedig i Swyddog Etholiad Cyngor Bro Morgannwg yn Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, y Barri, CF63 4RU, ddim hwyrach na 12 o’r gloch, sef hanner nos, ar dydd ddydd Llun 24 Mehefin 2019.

Dyddiedig 5 Mehefin 2019

CLERC Y CYNGOR

Kevin Protheroe, Clerc y Cyngor, Cyngor Cymuned Tregolwyn, 1 White House, Y Barri

Bro Morgannwg CF62 6FB

PUBLIC NOTICE COLWINSTON COMMUNITY COUNCIL

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a Casual Vacancy exists for the above named Council and if no election is requested as below the Community Council will fill the vacancy by way of co-option.

An election will be held if TEN local government electors for the COLWINSTON Ward give notice, in writing, of a request for such an election to the Returning Officer, The Vale of Glamorgan Council, Civic Offices, Holton Road, Barry CF63 4RU, no later than 12 o'clock midnight on Monday 24 June 2019.

Dated 5 June 2019

CLERK TO THE COUNCIL

View All Stories

NOTICE ON BEHALF OF COLWINSTON COMMUNITY COUNCIL

Certification and approval of annual accounts for 2019-20

Regulation 15(1) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that Responsible Financial Officer of Colwinston Community Council to sign and date the statement of accounts, and certify that it presents fairly the financial position of Colwinston Community Council at the end of the year and the Council’s income and expenditure for the year. The Regulations required that this be completed by 30 June 2020.

Due to the COVID-19 outbreak, Colwinston Community Council has not met to approve the accounts.

Dated: 29th June 2020

Kevin Protheroe

Clerk and Responsible Finance Officer

Colwinston Community Council

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement