Colwinston Community Council - Latest News

11 January 2019Christmas Tree recycling

The Vale will be collecting real Christmas trees for recycling on your normal collection day the week commencing Monday 14 January 2019.

Simply place your tree out for collection alongside your recycling before 7.00am.

You can also place any cut off branches and loose pine needles in your garden waste bags and place at the kerbside for collection. 

Collections will be taking place throughout the day and early evening by a dedicated vehicle on your normal collection day. 

If you miss your collection day, Christmas trees can also be taken to our Household Waste Recycling Centres.

Please note:

·         Only real trees are able to be collected for recycling

·         All decorations and soil will need to be removed

·         If longer than 6 foot, please cut down to this size.

Ailgylchu Coed Nadolig

Dydd Llun 14 Ionawr - Dydd Gwener 18 Ionawr 2019

Byddwn yn casglu coed Nadolig go iawn i gael eu hailgylchu ar eich diwrnod casglu arferol yn ystod yr wythnos sy'n cychwyn ddydd Llun 14 Ionawr 2019.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhoi'r goeden allan wrth eich ailgylchu erbyn7.00am.

Cewch hefyd roi canghennau a nodwyddau’r binwydden yn eich bagiau gwastraff gardd a’u rhoi allan ar y palmant i’w casglu. 

Bydd cerbyd penodol yn gwneud y casgliadau trwy’r dydd ac yn fuan gyda’r nos ar eich diwrnod casglu arferol. 

Os ydych chi’n methu’ch diwrnod casglu, gallwch fynd â choed Nadolig i’n dwyGanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Sylwch:

Dim ond coed go iawn sy’n cael eu casglu i’w hailgylchu

Rhaid tynnu pridd ac addurniadau oddi ar y goeden

Os yw’n dalach na 6 troedfedd, torrwch y goeden i’r hyd yma

 

View All Stories

NOTICE ON BEHALF OF COLWINSTON COMMUNITY COUNCIL

Certification and approval of annual accounts for 2019-20

Regulation 15(1) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that Responsible Financial Officer of Colwinston Community Council to sign and date the statement of accounts, and certify that it presents fairly the financial position of Colwinston Community Council at the end of the year and the Council’s income and expenditure for the year. The Regulations required that this be completed by 30 June 2020.

Due to the COVID-19 outbreak, Colwinston Community Council has not met to approve the accounts.

Dated: 29th June 2020

Kevin Protheroe

Clerk and Responsible Finance Officer

Colwinston Community Council

site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement