Cog Icon signifying link to Admin page

Colwinston Community Council

AROLWG O'R TREFNIADAU CYMUNEDOL AR GYFER?BRO MORGANNWG

Added on 17 January 2023

COMISIWN FFINIAU A DEMOCRATIAETH LEOL CYMRU

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (DEMOCRATIAETH) (CYMRU) 2013

AROLWG O'R TREFNIADAU CYMUNEDOL AR GYFER BRO MORGANNWG

Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar fin cynnal arolwg o'r trefniadau cymunedol ar gyfer Bro Morgannwg. Ymhlith y materion y bydd y Comisiwn yn eu hystyried bydd ffiniau presenol y gymunedau a wardiau gymunedol ac unrhyw newidiau canlyniadol sydd eu hangen I drefniadau etholiadol y cymunedau yna.

Cyn dechrau llunio eu cynigion drafft, mae'r Comisiwn yn estyn gwahoddiad i unrhyw berson neu gorff sydd â diddordeb yn yr arolwg i anfon eu sylwadau cychwynnol nail ai drwy e-bost i: ymgynghoriadau@ffiniau.cymru neu yn ysgrifenedig at: Yr Prif Weithredwr, Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, Ty  Hastings, Llys Ffitsalan, CAERDYDD, CF24 0BL rhwng 01 Chwefror 2023 a  28 Mawrth 2023.

Gellir cael mwy o wybodaeth am yr arolwg a gwaith y Comisiwn ar wefan y Comisiwn: www.cffdl.llyw.cymru.

Sylwch y bydd y sylwadau a dderbynnir yn cael eu cyhoeddi, fodd bynnag bydd gwybodaeth bersonol yn cael ei golygu.

                                                            Shereen Williams    Prif Weithredwr

^