Cog Icon signifying link to Admin page

Colwinston Community Council

Council Meetings - Cyfarfod y Cyngor

Added on 11 September 2012

The Community Council normally meets on the second Tuesday of each month (except August) and hold the meetings in the rear room of the Sycamore Tree Inn. Meetings commence at 7.30 pm and members of the public are welcome to attend.

Mae'r Cyngor Cymuned fel arfer yn cyfarfod ar ail ddydd Mawrth o bob mis (heblaw mis Awst) ac yn cynnal y cyfarfodydd yn yr ystafell gefn y Sycamore ITree nn. Cyfarfodydd yn cychwyn am 7.30 pm ac aelodau o'r cyhoedd yn croesawu'r i fod yn bresennol.

^