Cog Icon signifying link to Admin page

Colwinston Community Council

Hysbysiad Cyhoeddus : Public Notice

Added on 10 June 2019

HYSBYSIAD CYHOEDDUS CYNGOR CYMUNED TREGOLWYN

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN bod Sedd Wag ar gael ar y Cyngor a enwir uchod ac os nas gofynnir am etholiad fel y nodir isod bydd y Cyngor Cymuned yn llenwi’r swydd wag ar sail cyfetholiad.

Cynhelir etholiad os bydd DEG o etholwyr llywodraeth leol ar gyfer Ward Etholiadol TREGOLWYN yn rhoi rhybudd ysgrifenedig i Swyddog Etholiad Cyngor Bro Morgannwg yn Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, y Barri, CF63 4RU, ddim hwyrach na 12 o’r gloch, sef hanner nos, ar dydd ddydd Llun 24 Mehefin 2019.

Dyddiedig 5 Mehefin 2019

CLERC Y CYNGOR

Kevin Protheroe, Clerc y Cyngor, Cyngor Cymuned Tregolwyn, 1 White House, Y Barri

Bro Morgannwg CF62 6FB

PUBLIC NOTICE COLWINSTON COMMUNITY COUNCIL

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a Casual Vacancy exists for the above named Council and if no election is requested as below the Community Council will fill the vacancy by way of co-option.

An election will be held if TEN local government electors for the COLWINSTON Ward give notice, in writing, of a request for such an election to the Returning Officer, The Vale of Glamorgan Council, Civic Offices, Holton Road, Barry CF63 4RU, no later than 12 o'clock midnight on Monday 24 June 2019.

Dated 5 June 2019

CLERK TO THE COUNCIL

^