Cog Icon signifying link to Admin page

Colwinston Community Council

Hysbysiad Notice

Added on 13 November 2013

COLWINSTON COMMUNITY COUNCIL NOTICE IS HEREBY GIVEN that a Casual Vacancy exists for the above named Council and if no election is requested as below the Community Council will fill the vacancy by way of co-option. An election will be held if TEN local government electors for the COLWINSTON Ward give notice, in writing, of a request for such an election to the Returning Officer, The Vale of Glamorgan Council, Civic Offices, Holton Road, Barry CF63 4RU, not later than 12 o'clock noon on Friday 6th December 2013. Dated this 19th November 2013 CLERK TO THE COUNCIL Jane Corwin Clerk Colwinston Community Council Primrose Cottage West Drive St Donats Llantwit Major CF61 1ZA

 

CYNGOR CYMUNED TREGOLWYN HYSBYSIR TRWY HYN fod Sedd Wag Achlysurol ar y Cyngor a enwyd uchod, ac oni ofynnir am etholiad yn unol â’r drefn ganlynol, y bydd y Cyngor Cymuned yn llenwi’r sedd honno trwy gyfethol aelod. Cynhelir etholiad os bydd DEG o etholwyr llywodraeth leol ar gyfer Ward Etholiadol TREGOLWYN yn rhoi rhybudd ysgrifenedig i Swyddog Etholiadau Cyngor Bro Morgannwg yn Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, y Barri, CF63 4RU, erbyn 12.00 canol dydd ar Ddydd Gwener 6 Rhagfyr 2013, fod cais am etholiad. Dyddiedig 19 Tachwedd 2013 CLERC Y CYNGOR Jane Corwin Clerc Cyngor Cymuned Tregolwyn Primrose Cottage West Drive Sain Dunwyd Llanilltud Fawr CF61 1ZA

^