Cog Icon signifying link to Admin page

Colwinston Community Council

Public Notice Hysbysiad Cyhoeddus

Added on 06 September 2019

COLWINSTON COMMUNITY COUNCIL 

 
NOTICE IS HEREBY GIVEN that a Casual Vacancy exists for the above named Council and if no election is requested as below the Community Council will fill the vacancy by way of co-option. 

An election will be held if TEN local government electors for the COLWINSTON Ward give notice, in writing, of a request for such an election to the Returning Officer, The Vale of Glamorgan Council, Civic Offices, Holton Road, Barry CF63 4RU, no later than 12 o'clock midnight on Thursday 26 September 
2019. 

Dated 9 September 2019 

CLERK TO THE COUNCIL 

 Kevin Protheroe 

Clerk to the Council 

Colwinston Community Council 

1 White House 

Barry 

Vale of Glamorgan 

CF62 6FB 

 

HYSBYSIAD CYHOEDDUS 

 CYNGOR CYMUNED TREGOLWYN 

RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN bod Sedd Wag ar gael ar y Cyngor a enwir uchod ac os nas gofynnir am 
etholiad fel y nodir isod bydd y Cyngor Cymuned yn llenwi’r swydd wag ar sail cyfetholiad. 

Cynhelir etholiad os bydd DEG o etholwyr llywodraeth leol ar gyfer Ward TREGOLWYN yn rhoi rhybudd 
ysgrifenedig i Swyddog Etholiad Cyngor Bro Morgannwg yn Swyddfeydd Dinesig, Heol Holton, y Barri, CF63 4RU, ddim hwyrach na 12 o’r gloch, sef hanner nos, ar dydd Iau 26 Medi 2019. 

 Dyddiedig 9 Medi 2019 

CLERC Y CYNGOR 

Kevin Protheroe Clerc y Cyngor 

Cyngor Cymuned Tregolwyn 

1 White House 

Y Barri Bro Morgannwg 

CF62 6FB 

^